Renovatie kasteelboeken

Wij maakten een filmpje voor Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) over de restauratie van bijzondere boeken in kasteel Rosendael. In de dikke, ronde toren van het kasteel staat namelijk een verborgen schat: het boekenbezit van generaties van kasteelbewoners. De bijna 3000 boeken zijn in de loop van de tijd verzwakt en aangetast. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan restauratie. Wij maakten een filmpje voor Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK).