Cryptogram

Een cryptogram is een bijzondere vorm van een kruiswoordpuzzel. Het woord ‘cryptogram’ komt van het Griekse woord ‘kryptos’, dat ‘verborgen’ betekent. De omschrijving van de in te vullen woorden is op een cryptische (verborgen) manier gemaakt. Door hierover na te denken en te associëren kan men tot de oplossing komen. Om tot een oplossing te komen is het belangrijk alle woorden van de zin apart op al zijn betekenis(sen) of synoniemen en homoniemen te bekijken en niet zozeer te kijken naar de vreemd geformuleerde zin als één geheel.

Cryptogram