Breinbreker

Elke WWW-puzzel, breinbreker of ‘logiquiz’ (dezelfde puzzel, verschillende namen draait om drie dingen:

 ° Er zijn entiteiten (bijvoorbeeld, mensen, namen, voorwerpen, gebeurtenissen (etc.)

° Er zijn kenmerken.

° Wat is hun relatie tot elkaar.

Elke entiteit kan slechts beschikken over één specifieke kenmerk of over meerdere andere specifieke kenmerken. Welke dat is/zijn, kan beredeneerd worden aan de hand van de omschrijvingen. Zijn er bijvoorbeeld vijf entiteiten en van vier kan het kenmerk beredeneerd worden, dan blijft er automatisch voor de vijfde entiteit slechts één kenmerk over. 

VERKORT:

Zoek het/de kernmerken(en) bij een gegeven onderwerp. Doorgaans blijft er een onderwerp/kenmerk over dat niet te beredeneren is. Dat krijgt het nog leegstaande onderwerp/kenmerk. Maak er een gewoonte van de gevonden onderwerpen/kenmerken af te vinken (V).