Toerisme

Een toeristische gids, themapagina’s voor recreatieondernemers of teksten voor vakantieregio’s. Geurts Media beweegt zich al sinds een jaar of tien in de toeristische sector. Met nieuwe initiatieven en als leverancier van teksten. Geurts Media biedt verrassende mogelijkheden voor de toeristische sector op journalistiek en tekstueel gebied.