Haijo

Een Haijo is een gloednieuwe rekenpuzzel.

– Op elke regel komen de getallen 1 tot en met 9 één keer voor.
– In de kolommen kan een getal meerdere keren voorkomen.
– Een getal staat altijd geïsoleerd: rond een getal kan nooit hetzelfde getal voorkomen
– De som van de optellingen van getallen in zes diagonalen is gegeven

De vraag is:

– Welke getallen horen op de lege plekken?

Haijo’s kunnen we in diverse niveaus leveren. Elke Haijo kent slechts één oplossing. Voor eventuele inzendingen kunnen in één of meerdere lege vakjes cirkeltjes aangebracht worden, waarbij het getal (leen) in de cirkel(s) de oplossing is/zijn.

puzzel Haijo Persbelangen maart 2011 copy website