Letterdammen

Een letterdamveld is 9×9 = 81 vakjes groot.
Begin bij een letter aan de rand en spring dan volgens de regels van hetĀ damspel over de zwarte stenen en wel zo, dat de naam van een stad inĀ Nederland (negen letters) leesbaar wordt.