Droogteproblematiek

De droogteproblematiek in de regio onder de loep genomen. Diverse belanghebbenden voor de camera gehaald om hun verhaal te doen: John Koeleman (melkveebedrijf), Peter van ’t Hoog (gedeputeerde), Jelle Hannema (directeur Vitens), Peter van den Tweel (directeur bestuurder Geldersch Landschap & Kasteelen) en Joost van Oostrum (burgemeester gemeente Berkelland).