Nieuwsbrief Baston

De nieuwsbrief van Baston Wonen is uit. Ook daar mochten we als Geurts Media aan bijdragen (tekst en fotografie). Baston Wonen is een professionele woningcorporatie in de gemeente Zevenaar. Kerntaken zijn het bouwen en beheren van huurwoningen. Met ongeveer 4.000 woningen is Baston Wonen de grootste verhuurder in Zevenaar en bijbehorende kernen. Geurts Media verricht regelmatig journalistieke bijdragen voor Baston Wonen.

1086.1263 Nieuwsbrief voorjaar 2017 WEB1

1086.1263 Nieuwsbrief voorjaar 2017 WEB3