Nieuwsbrief Baston Wonen

Baston Wonen brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, waaraan Geurts Media meewerkt. We redigeren teksten, maken verhalen en zetten huurders op de foto.

Baston Wonen is een professionele woningcorporatie in de gemeente Zevenaar. Kerntaken zijn het bouwen en beheren van huurwoningen. Met ongeveer 4.000 woningen is Baston Wonen de grootste verhuurder in Zevenaar en bijbehorende kernen. Geurts Media verricht regelmatig journalistieke bijdragen voor Baston Wonen.

 

nieuwsbrief juni baston