Video Brandweer Nederland

Voor Brandweer Nederland maakten we een journalistieke video voor intern gebruik over het Project Versterking Brandweeronderwijs. De kracht van beeld om de voortgang van een project te duiden.

In januari 2013 startte het Project Versterking Brandweeronderwijs (VBo). Dit project komt voort uit aanbevelingen van het ministerie van VenJ en is ondertekend door vele partijen, waaronder het Veiligheidsberaad, de Raad van Brandweercommandanten, het ministerie van V&J, een vertegenwoordiging van de vakbonden en het IFV. In dit project presenteren zij een gemeenschappelijke visie op het verbeteren van opleiden, oefenen en bijscholen (vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven).
Geurts Media verricht regelmatig journalistieke werkzaamheden voor Brandweer Nederland. Zowel in tekst als beeld.