Vitaal Centrum Duiven

In opdracht van de gemeente Duiven verzorgden we een spread over fase 2 van het Vitaal Centrum Duiven. Vandaag in de Duiven Post.

De gemeente Duiven wil de inwoners graag informeren over de stand van zaken van de werkzaamheden in het centrum. Met deze twee pagina’s naast elkaar (spread) wordt iedereen weer ‘bijgepraat’.
Geurts Media tekende voor de realisatie, teksten en fotografie. Samen met Bureau de Clou verzorgden we tevens de vormgeving.

 

1032.1403 Gemeentepagina's Vitaal Centrum.indd